Førstehjælp mod lugt
 

Førstehjælp mod lugt!

 
Det handler om at være proaktiv, reagere hurtigt og derved skabe tilfredse kunder.
 
Udover at Vaportek produkter indgår som resultatskabende og populære redskaber til effektiv og permanent lugtfjernelse gennem hele saneringsforløbet, udmærker Vaportek produkterne sig gennem deres alsidighed og hurtige virkning, specielt ved pludselig opståede lugtproblemer. 
 
Her yder Vaportek produkterne en meget hurtig og effektiv førstehjælp mod lugt, som betyder, at sandsynlige klager og gener over f.eks. sodlugt efter en brand i private hjem, lejlighedskomplekser, virksomheder, trappe opgange, butikscentre, produktionslokaler m.v. helt kan forhindres hvis der omgående efter branden anvendes et eller flere af de populære og hurtigt virkende Vaportek produkter som f.eks. en VaporShark, en Restorator eller de populære Neutrox Gamma Bricks eller Aroma Bricks. 


 

 

NAC Europe - Ellegårdvej 18 - 6400 Sønderborg - Danmark - Tlf. 74 42 62 92 - info@nac-europe.com