Tysk
Engelsk
Produkter
 

 

Desinfektion / Rengøring


 

5-215DT-05 Serum 1000 - Skimmelsvamp afrensning

 

Kraftigt rengøringsmiddel/oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk forurening f.eks. skimmelsvamp i huse og bygninger

 

Serum 1000 er baseret på det miljøvenlige hydrogenperoxid H2O2. Serum 1000 nedbrydes til vand og oxygen O2. 

 

Serum 1000 revolutionerer saneringsprocessen ved kemisk afrensning af skimmelsvamp i huse og bygninger. 

Skadeservicefirmaer og miljøsaneringsfirmaer m.v. kan nu tilbyde forsikringsselskaber, boligforeninger, industrivirksomheder m.v. en ny, hurtigere og mere effektiv metode til afrensning af sundhedsskadelig og materialenedbrydende skimmelsvamp.

 

Det er kombinationen af Serum 1000’s helt specielle indholdsstoffer, virkemåde med blandt andet Lift-Off Technology og effektive påføringsredskaber, som gør dette system til et af skadeservicebranchens hurtigste, bedste og mest lønsomme metoder til afrensning og fjernelse af skimmelsvamp i bygningskonstruktioner. Serum 1000 reducerer den manuelle arbejdsindsats, afslutter projekter hurtigere og øger din indtjening. Serum 1000 er det perfekte valg ved små såvel som store skimmelsvamp-saneringsprojekter. Serum 1000 blev udviklet på baggrund af de enorme følgeskader orkanen Katrina medførte i USA i 2005. 

 

Serum 1000 - ikke kun til skimmel

Serum 1000 blev specialformuleret til effektiv afrensning og oxidation af skimmelsvamp – men på grund af de unikke produktegenskaber kan Serum 1000 med stor succes anvendes ved andre svære rengøringsopgaver, hvor Serum 1000 på suveræn vis vil afrense og oxidere organisk forurening og samtidig eliminere alle lugtgener. 

 

 
Eksempler: 

- Svær biologisk forurening ved kloakskader, fækalier o.lign.

- Svær biologisk forurening ved ligfund, ligvæsker.

- Rengøring på gerningssteder f.eks. blod.

- Lugtskader – Serum 1000 oxiderer permanent restlugt fra røg- og sodskader.

- Lugtskader efter katteurin, skadedyr f.eks. rotter m.v.

- Generel afrensning og oxidation af svær biologisk/organisk forurening.

 

Afgasningstest fra Eurofins foreligger.

 

Serum 1000 påføres med Serumsprøjten eller airless sprøjte udstyr. 
Anvend de nødvendige værnemidler ved arbejde med Serum 1000.

 

Dækkeevne fra 8 - 25 m2 pr. liter afhængig af 

overfladens porøsitet, sugeevne og forureningsgrad.

 

Serum anvendes koncentreret. 

pH-værdi koncentrat: 3,5. 

Frysepunkt -14,4° C. 


Indhold: 19 liter.

 

 Produktdatablad

 Sikkerhedsdatablad

 Eurofins afgasningstest

 

Om Serum

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5-215DT-06 Serum 1000 Accelerator

 

Specialformuleret additiv der optimerer/fremskynder skimmelsaneringen.
 
BESKRIVELSE
Serum 1000 Accelerator er et specielt formuleret additiv, som markant fremskynder Serum 1000’s evne til at afrense og blege. Serum 1000 har i mange år ydet en fejlfri indsats ved afrensning/blegning af skimmel og anden svær biologisk/organisk forurening. Serum 1000 Accelerator er formuleret til at få Serum 1000 til at genere millioner af hydroxylradikaler, der fremmer den afrensende og blegende effekt specielt på genstridige sorte skimmelpletter. Med den super effektive Serum 1000 Accelerator kan man nu ekstremt hurtigt fjerne skimmelsvamp/organisk forurening og samtidig være sikker på, at al misfarvning og pletter forsvinder, hvilket resulterer i optisk flotte og skimmelfrie overflader. 
 
BRUGSANVISNING - 5 liter Serum 1000 tryksprøjte
Hæld 5 liter Serum 1000 i Serumsprøjten. Tilsæt 120 ml Serum 1000 Accelerator ved hjælp af Pro-Blend flaskedosering, når du er parat til at afrense. Skru pumpen i omgående. Ryst ikke sprøjten. Påbegynd straks behandlingen. 
 
BRUGSANVISNING - 1,25 liter Serum 1000 tryksprøjte
Hæld 1 liter Serum 1000 i Serumsprøjten. Tilsæt 24 ml Serum 1000 Accelerator ved hjælp af Pro-Blend flaskedosering, når du er parat til at afrense. Skru pumpen i omgående. Ryst ikke sprøjten. Påbegynd straks behandlingen. 
 
BRUGSANVISNING - Airlessprøjte
Tilsæt hele indholdet af Serum 1000 Accelerator flasken (443 ml) i 19 liter dunken. Må IKKE rystes. Placer slangen fra din Airless sprøjte i dunken med den netop opblandede Serum 1000 og start behandlingen omgående. 
 
Generelt for alle påføringsmetoder
Sprøjt den aktiverede Serum 1000 på alle kontaminerede overflader som normalt. Bearbejd områder med kraftig, synlig skimmel eller kraftige mørke pletter med en stiv børste, mens blandingen sprøjtes på disse områder. Du vil se kraftig skumdannelse fra overflader med levende organismer. Sprøjt på de skummende områder igen efter 10 minutter. Dannes der intet skum, er området renset. Skummer det stadig, påføres den aktiverede Serum 1000 blanding endnu engang, indtil skumningen stopper. Vent mindst 1 time til overfladerne er tørre og HEPA støvsug alle overflader i det kontaminerede område grundigt.
 
Forbrug
1 Flaske Serum 1000 Accelerator (443 ml) rækker til 1 dunk Serum 1000 (19 liter). Hvis der skal anvendes mindre end 19 liter, bruges 24 ml Accelerator pr. liter Serum 1000. Det er vigtigt ikke at overskride doseringen, da Serum 1000 ellers vil skumme ekstremt kraftigt. Brug derfor kun 24 ml Accelerator pr. liter Serum 1000. Brug den medfølgende Pro-Blend flaskedosering for nem og korrekt dosering.
 
Holdbarhed
Serum 1000 tilsat Accelerator har en holdbarhed på ca. 1-1,5 dag. Den aktiverede Serum 1000 har en pH-værdi på 9 (Serum 1000 har en pH-værdi på 3,2). De eneste biprodukter af Serum 1000 Accelerator er vand, oxygen og kaliumacetat (et fødevaretilsætningsstof).
 
 
Om Serum
            

 

 

 

10240 MicroKill Ag Forte 

 

Innovativt desinfektionsmiddel/oxidationsmiddel til effektiv bekæmpelse af skimmelsvampe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer, alger m.v.

 

MicroKill Ag Forte er et brugsklart desinfektionsmiddel (oxidationsmiddel) med en enestående effektivitet mod skimmelsvampe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer, alger m.v. MicroKill Ag Forte er enkel og sikker at anvende. Under desinfektionen frigives kun ilt (O2) og vand. De produktbestanddele, der efterlades, er usynlige og ugiftige. MicroKill Ag Forte frigiver ingen giftige dampe og er hverken kræftfremkaldende eller genforandrende. I forbindelse med skimmelsvampsanering og desinfektion efter vand- og kloakskader m.v. vil MicroKills oxidationsevne også eliminere lugtgener.

 

Lugtfri – Problemfri bearbejdning uden generende lugt

MicroKill er 100% fri for klorholdige stoffer herunder klordioxid og afgiver derfor ingen klorlugt eller anden generende lugt. At MicroKill er lugtfri er en fordel ved behandling/sprøjtning i beboede områder samt andre steder, hvor der opholder sig personer, som kan være følsomme overfor kemikalieeksponering som f.eks. børn og ældre. MicroKill udvikler ikke sundhedsskadelige gasser ved utilsigtet blanding med syreholdige væsker, som tilfældet er med klorbaserede desinfektionsmidler. Selvom MicroKill er lugtfri, skal brugeren naturligvis bære personlige værnemidler ved f.eks. sprøjtning eller vådfogging af større arealer. 

 

Produktinfo

Produktets aktive stof er det miljøvenlige hydrogenperoxid, som i en omfattende proces er stabiliseret og katalytisk forstærket i sin virkning mod mikroorganismer vha. sølv (Ag). 

Herved opnås en mangedobling af den desinficerende effekt i forhold til normal hydrogenperoxid (H2O2). Den elementære ilt (O2), der frigøres af hydrogenperoxiden, angriber ved direkte kontakt skimmelsvampens cellevægge. Idet ilten reagerer kemisk med cellevæggens molekyler, vil disse blive påvirket og nedbrudt, hvilket fører til en omgående celledød og dermed til en destruering af den behandlede mycel (skimmelsvamp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelsesområder

Desinfektion af ind- og udvendige overflader. På skimmelangrebne vægge, lofter, facader og tage. Kan anvendes på skimmelangrebet puds, træ, maling, beton, kalksandsten, teglmure, gipsplader, tapet samt betontagsten og lertegl. MicroKill kan bruges som desinfektionsmiddel i institutioner, i private hjem, fødevareindustrien m.v.

 

 

Påføring

Påføres med MicroKillsprøjten eller andet egnet sprøjteudstyr.

MicroKill er særdeles velegnet til anvendelse i ULV-vådfoggere som f.eks.:

Flex-A-Lite 2600 CE-EP, Fogmaster Tri-Jet 6208 eller PulsFOG. 

 

Afgasningstest fra Eurofins foreligger.

 

MicroKill Ag Forte er godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Journalnummer: 2012-29-5409-00296

 

Desinfektionsmiddel – brugsklar blanding mod skimmelsvampe, vira og bakterier m.v.

Leveres i dunke à 10 liter. 

Minimum bestilling 2 x 10 liter.

 

 MicroKill infomappe

 Sikkerhedsdatablad DK

 Sikkerhedsdatablad NO

 Eurofins afgasningstest

 Fødevaregodkendelse

 

Om MicroKill

  

 
   

 

Benefect Original og Decon 30

 

 

Lugtkontrol og hygiejne cleanere

 

I naturen producerer planter bakteriedræbende, essentielle olier for at beskytte sig selv mod indtrængende mikrober, ligesom vores krop producerer antistoffer for at beskytte os. Benefect produkterne er en revolutionerende blanding af disse antibakterielle ekstrakter. 

Benefect produkterne udnytter de antibakterielle egenskaber fra timianplantens æteriske olier og produkterne er de eneste 100% rent botaniske af deres art, fremstillet for sikker og effektiv brug i den professionelle skadeservicebranche m.v. 

 

Benefect hygiejne cleanere renser overflader for organisk materiale som f.eks. mug og skimmel og fjerner effektivt lugt i forbindelse med vand- og kloakskader, urin, opkast m.v. 

 

Benefect produkterne

 • 100 % naturprodukt.

 • Indeholder ingen syntetiske stoffer.

 • Virker antiseptisk.

 • Virker deodoriserende, lugtnedbrydende.

 • Skal ikke faremærkes – ingen faresymboler.

 • Renser alle overflader inkl. løsøre og indbo. 

 • Neutral pH-værdi – hudvenlig.

 • Efterlader en behagelig og naturlig duft af timian og citrus.

 • De æteriske olier som anvendes er ikke på listen over kendte allergifremkaldende stoffer!

 

Hvad er forskellen på de 2 produkter?

Ny Benefect Decon 30 er en videreudvikling af original Benefect: 

 • Decon 30 indeholder flere tensider for optimeret rengøringseffekt.

 • Decon 30 afgiver en mildere og behagelig duft af timian og citrus. 

 • Decon 30 kan pålægges som skum. 

 

Både original Benefect og ny Benefect Decon 30 kan aerosolforstøves på overflader med vores specielle Benefect tryksprøjter. Benefect Decon 30 bliver dog ekstra effektivt når produktet sprøjtes på forurenede overflader som skum ved hjælp af vores nye og effektive Foam-King skumsprøjter.

 

 

 

 Dine fordele ved at påføre Benefect Decon 30 som skum er:

 1. På grund af det kraftige og vedhæftende skum, kan du nøjagtigt se, hvor du påfører Decon 30.

 2. Decon 30 besidder fremragende rengøringsegenskaber – den længere kontakttid med overfladen gør derfor produktet endnu mere effektivt.

 3. Du sparer op til 30-40% i materiale, fordi skum giver en bedre dækkeevne, end hvis du ville aerosol forstøve Decon 30 på normal vis. 

 

Leveres i 4 liter dunke. Minimum 4x4 liter.

 

50475 Benefect

 

50485 Benefect Decon 30

 

 Sikkerhedsdatablad Benefect

 

Om Benefect

 

 

   

 

NAC Europe - Ellegårdvej 18 - 6400 Sønderborg - Danmark - Tlf. 74 42 62 92 - info@nac-europe.com