Produkter
 

 

Desinfektion / Rengøring


 

5-215DT-05 Serum 1000 - Skimmelsvamp afrensning

 

Kraftigt rengøringsmiddel/oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk forurening f.eks. skimmelsvamp i huse og bygninger

 

Serum 1000 er baseret på det miljøvenlige hydrogenperoxid H2O2. Serum 1000 nedbrydes til vand og oxygen O2. 

 

Serum 1000 revolutionerer saneringsprocessen ved kemisk afrensning af skimmelsvamp i huse og bygninger. 

Skadeservicefirmaer og miljøsaneringsfirmaer m.v. kan nu tilbyde forsikringsselskaber, boligforeninger, industrivirksomheder m.v. en ny, hurtigere og mere effektiv metode til afrensning af sundhedsskadelig og materialenedbrydende skimmelsvamp.

 

Det er kombinationen af Serum 1000’s helt specielle indholdsstoffer, virkemåde med blandt andet Lift-Off Technology og effektive påføringsredskaber, som gør dette system til et af skadeservicebranchens hurtigste, bedste og mest lønsomme metoder til afrensning og fjernelse af skimmelsvamp i bygningskonstruktioner. Serum 1000 reducerer den manuelle arbejdsindsats, afslutter projekter hurtigere og øger din indtjening. Serum 1000 er det perfekte valg ved små såvel som store skimmelsvamp-saneringsprojekter. Serum 1000 blev udviklet på baggrund af de enorme følgeskader orkanen Katrina medførte i USA i 2005. 

 

Serum 1000 - ikke kun til skimmel

Serum 1000 blev specialformuleret til effektiv afrensning og oxidation af skimmelsvamp – men på grund af de unikke produktegenskaber kan Serum 1000 med stor succes anvendes ved andre svære rengøringsopgaver, hvor Serum 1000 på suveræn vis vil afrense og oxidere organisk forurening og samtidig eliminere alle lugtgener. 

 

 
Eksempler: 

- Svær biologisk forurening ved kloakskader, fækalier o.lign.

- Svær biologisk forurening ved ligfund, ligvæsker.

- Rengøring på gerningssteder f.eks. blod.

- Lugtskader – Serum 1000 oxiderer permanent restlugt fra røg- og sodskader.

- Lugtskader efter katteurin, skadedyr f.eks. rotter m.v.

- Generel afrensning og oxidation af svær biologisk/organisk forurening.

 

Afgasningstest fra Eurofins foreligger.

 

Serum 1000 påføres med Serumsprøjten eller airless sprøjte udstyr. 
Anvend de nødvendige værnemidler ved arbejde med Serum 1000.

 

Dækkeevne fra 8 - 25 m2 pr. liter afhængig af 

overfladens porøsitet, sugeevne og forureningsgrad.

 

Serum anvendes koncentreret. 

pH-værdi koncentrat: 3,5. 

Frysepunkt -14,4° C. 


Indhold: 19 liter.

 

 Produktdatablad

 Sikkerhedsdatablad

 Eurofins afgasningstest

 

Om Serum

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

10240 MicroKill Ag Forte 

 

Innovativt desinfektionsmiddel/oxidationsmiddel til effektiv bekæmpelse af skimmelsvampe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer, alger m.v.

 

MicroKill Ag Forte er et brugsklart desinfektionsmiddel (oxidationsmiddel) med en enestående effektivitet mod skimmelsvampe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer, alger m.v. MicroKill Ag Forte er enkel og sikker at anvende. Under desinfektionen frigives kun ilt (O2) og vand. De produktbestanddele, der efterlades, er usynlige og ugiftige. MicroKill Ag Forte frigiver ingen giftige dampe og er hverken kræftfremkaldende eller genforandrende. I forbindelse med skimmelsvampsanering og desinfektion efter vand- og kloakskader m.v. vil MicroKills oxidationsevne også eliminere lugtgener.

 

Lugtfri – Problemfri bearbejdning uden generende lugt

MicroKill er 100% fri for klorholdige stoffer herunder klordioxid og afgiver derfor ingen klorlugt eller anden generende lugt. At MicroKill er lugtfri er en fordel ved behandling/sprøjtning i beboede områder samt andre steder, hvor der opholder sig personer, som kan være følsomme overfor kemikalieeksponering som f.eks. børn og ældre. MicroKill udvikler ikke sundhedsskadelige gasser ved utilsigtet blanding med syreholdige væsker, som tilfældet er med klorbaserede desinfektionsmidler. Selvom MicroKill er lugtfri, skal brugeren naturligvis bære personlige værnemidler ved f.eks. sprøjtning eller vådfogging af større arealer. 

 

Produktinfo

Produktets aktive stof er det miljøvenlige hydrogenperoxid, som i en omfattende proces er stabiliseret og katalytisk forstærket i sin virkning mod mikroorganismer vha. sølv (Ag). 

Herved opnås en mangedobling af den desinficerende effekt i forhold til normal hydrogenperoxid (H2O2). Den elementære ilt (O2), der frigøres af hydrogenperoxiden, angriber ved direkte kontakt skimmelsvampens cellevægge. Idet ilten reagerer kemisk med cellevæggens molekyler, vil disse blive påvirket og nedbrudt, hvilket fører til en omgående celledød og dermed til en destruering af den behandlede mycel (skimmelsvamp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelsesområder

Desinfektion af ind- og udvendige overflader. På skimmelangrebne vægge, lofter, facader og tage. Kan anvendes på skimmelangrebet puds, træ, maling, beton, kalksandsten, teglmure, gipsplader, tapet samt betontagsten og lertegl. MicroKill kan bruges som desinfektionsmiddel i institutioner, i private hjem, fødevareindustrien m.v.

 

 

Påføring

Påføres med MicroKillsprøjten eller andet egnet sprøjteudstyr.

MicroKill er særdeles velegnet til anvendelse i ULV-vådfoggere som f.eks.:

Flex-A-Lite 2600 CE-EP, Fogmaster Tri-Jet 6208 eller PulsFOG. 

 

Afgasningstest fra Eurofins foreligger.

 

MicroKill Ag Forte er godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Journalnummer: 2012-29-5409-00296

 

Desinfektionsmiddel – brugsklar blanding mod skimmelsvampe, vira og bakterier m.v.

Leveres i dunke à 10 liter. 

Minimum bestilling 2 x 10 liter.

 

 MicroKill infomappe

 Sikkerhedsdatablad DK

 Sikkerhedsdatablad NO

 Eurofins afgasningstest

 Fødevaregodkendelse

 

Om MicroKill

  

 
   

 

Benefect Original og Decon 30

 

 

Lugtkontrol og hygiejne cleanere

 

I naturen producerer planter bakteriedræbende, essentielle olier for at beskytte sig selv mod indtrængende mikrober, ligesom vores krop producerer antistoffer for at beskytte os. Benefect produkterne er en revolutionerende blanding af disse antibakterielle ekstrakter. 

Benefect produkterne udnytter de antibakterielle egenskaber fra timianplantens æteriske olier og produkterne er de eneste 100% rent botaniske af deres art, fremstillet for sikker og effektiv brug i den professionelle skadeservicebranche m.v. 

 

Benefect hygiejne cleanere renser overflader for organisk materiale som f.eks. mug og skimmel og fjerner effektivt lugt i forbindelse med vand- og kloakskader, urin, opkast m.v. 

 

Benefect produkterne

 • 100 % naturprodukt.

 • Indeholder ingen syntetiske stoffer.

 • Virker antiseptisk.

 • Virker deodoriserende, lugtnedbrydende.

 • Skal ikke faremærkes – ingen 

 • faresymboler.

 • Renser alle overflader inkl. løsøre 

 • og indbo. 

 • Neutral pH-værdi – hudvenlig.

 • Efterlader en behagelig og naturlig duft af timian og citrus.

 • De æteriske olier som anvendes er ikke på listen over kendte allergifremkal-dende stoffer!!

 

Hvad er forskellen på de 2 produkter?

Ny Benefect Decon 30 er en videreudvikling af original Benefect: 

 • Decon 30 indeholder flere tensider for optimeret rengøringseffekt.

 • Decon 30 afgiver en mildere og behagelig duft af timian og citrus. 

 • Decon 30 kan pålægges som skum. 

 

Både original Benefect og ny Benefect Decon 30 kan aerosolforstøves på overflader med vores specielle Benefect tryksprøjter. Benefect Decon 30 bliver dog ekstra effektivt når produktet sprøjtes på forurenede overflader som skum ved hjælp af vores nye og effektive Foam-King skumsprøjter.

 

 

 

 Dine fordele ved at påføre Benefect Decon 30 som skum er:

 1. På grund af det kraftige og vedhæftende skum, kan du nøjagtigt se, hvor du påfører Decon 30.

 2. Decon 30 besidder fremragende rengøringsegenskaber – den længere kontakttid med overfladen gør derfor produktet endnu mere effektivt.

 3. Du sparer op til 30-40% i materiale, fordi skum giver en bedre dækkeevne, end hvis du ville aerosol forstøve Decon 30 på normal vis. 

 

Leveres i 4 liter dunke. Minimum 4x4 liter.

 

50475 Benefect

 

50485 Benefect Decon 30

 

 Sikkerhedsdatablad Benefect

 

   

 

NAC Europe - Ellegårdvej 18 - 6400 Sønderborg - Danmark - Tlf. 74 42 62 92 - info@nac-europe.com