Produkter
 

 

Desinfektion / Rengøring


 

5-215DT-05 Serum 1000 - Skimmelsvamp afrensning

 

Kraftigt rengøringsmiddel/oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk forurening f.eks. skimmelsvamp i huse og bygninger

 

Serum 1000 er baseret på det miljøvenlige hydrogenperoxid H2O2. Serum 1000 nedbrydes til vand og oxygen O2. 

 

Serum 1000 revolutionerer saneringsprocessen ved kemisk afrensning af skimmelsvamp i huse og bygninger. 

Skadeservicefirmaer og miljøsaneringsfirmaer m.v. kan nu tilbyde forsikringsselskaber, boligforeninger, industrivirksomheder m.v. en ny, hurtigere og mere effektiv metode til afrensning af sundhedsskadelig og materialenedbrydende skimmelsvamp.

 

Det er kombinationen af Serum 1000’s helt specielle indholdsstoffer, virkemåde med blandt andet Lift-Off Technology og effektive påføringsredskaber, som gør dette system til et af skadeservicebranchens hurtigste, bedste og mest lønsomme metoder til afrensning og fjernelse af skimmelsvamp i bygningskonstruktioner. Serum 1000 reducerer den manuelle arbejdsindsats, afslutter projekter hurtigere og øger din indtjening. Serum 1000 er det perfekte valg ved små såvel som store skimmelsvamp-saneringsprojekter. Serum 1000 blev udviklet på baggrund af de enorme følgeskader orkanen Katrina medførte i USA i 2005. 

 

Serum 1000 - ikke kun til skimmel

Serum 1000 blev specialformuleret til effektiv afrensning og oxidation af skimmelsvamp – men på grund af de unikke produktegenskaber kan Serum 1000 med stor succes anvendes ved andre svære rengøringsopgaver, hvor Serum 1000 på suveræn vis vil afrense og oxidere organisk forurening og samtidig eliminere alle lugtgener. 

 

 
Eksempler: 

- Svær biologisk forurening ved kloakskader, fækalier o.lign.

- Svær biologisk forurening ved ligfund, ligvæsker.

- Rengøring på gerningssteder f.eks. blod.

- Lugtskader – Serum 1000 oxiderer permanent restlugt fra røg- og sodskader.

- Lugtskader efter katteurin, skadedyr f.eks. rotter m.v.

- Generel afrensning og oxidation af svær biologisk/organisk forurening.

 

Afgasningstest fra Eurofins foreligger.

 

Serum 1000 påføres med Serumsprøjten eller airless sprøjte udstyr. 
Anvend de nødvendige værnemidler ved arbejde med Serum 1000.

 

Dækkeevne fra 8 - 25 m2 pr. liter afhængig af 

overfladens porøsitet, sugeevne og forureningsgrad.

 

Serum anvendes koncentreret. 

pH-værdi koncentrat: 3,5. 

Frysepunkt -14,4° C. 


Indhold: 19 liter.

 

 Produktdatablad

 Sikkerhedsdatablad

 Eurofins afgasningstest

 

Om Serum

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

10240 MicroKill Ag Forte 

 

Innovativt desinfektionsmiddel/oxidationsmiddel til effektiv bekæmpelse af skimmelsvampe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer, alger m.v.

 

MicroKill Ag Forte er et brugsklart desinfektionsmiddel (oxidationsmiddel) med en enestående effektivitet mod skimmelsvampe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer, alger m.v. MicroKill Ag Forte er enkel og sikker at anvende. Under desinfektionen frigives kun ilt (O2) og vand. De produktbestanddele, der efterlades, er usynlige og ugiftige. MicroKill Ag Forte frigiver ingen giftige dampe og er hverken kræftfremkaldende eller genforandrende. I forbindelse med skimmelsvampsanering og desinfektion efter vand- og kloakskader m.v. vil MicroKills oxidationsevne også eliminere lugtgener.

 

Lugtfri – Problemfri bearbejdning uden generende lugt

MicroKill er 100% fri for klorholdige stoffer herunder klordioxid og afgiver derfor ingen klorlugt eller anden generende lugt. At MicroKill er lugtfri er en fordel ved behandling/sprøjtning i beboede områder samt andre steder, hvor der opholder sig personer, som kan være følsomme overfor kemikalieeksponering som f.eks. børn og ældre. MicroKill udvikler ikke sundhedsskadelige gasser ved utilsigtet blanding med syreholdige væsker, som tilfældet er med klorbaserede desinfektionsmidler. Selvom MicroKill er lugtfri, skal brugeren naturligvis bære personlige værnemidler ved f.eks. sprøjtning eller vådfogging af større arealer. 

 

Produktinfo

Produktets aktive stof er det miljøvenlige hydrogenperoxid, som i en omfattende proces er stabiliseret og katalytisk forstærket i sin virkning mod mikroorganismer vha. sølv (Ag). 

Herved opnås en mangedobling af den desinficerende effekt i forhold til normal hydrogenperoxid (H2O2). Den elementære ilt (O2), der frigøres af hydrogenperoxiden, angriber ved direkte kontakt skimmelsvampens cellevægge. Idet ilten reagerer kemisk med cellevæggens molekyler, vil disse blive påvirket og nedbrudt, hvilket fører til en omgående celledød og dermed til en destruering af den behandlede mycel (skimmelsvamp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelsesområder

Desinfektion af ind- og udvendige overflader. På skimmelangrebne vægge, lofter, facader og tage. Kan anvendes på skimmelangrebet puds, træ, maling, beton, kalksandsten, teglmure, gipsplader, tapet samt betontagsten og lertegl. MicroKill kan bruges som desinfektionsmiddel i institutioner, i private hjem, fødevareindustrien m.v.

 

 

Påføring

Påføres med MicroKillsprøjten eller andet egnet sprøjteudstyr.

MicroKill er særdeles velegnet til anvendelse i ULV-vådfoggere som f.eks.:

Flex-A-Lite 2600 CE-EP, Fogmaster Tri-Jet 6208 eller PulsFOG. 

 

Afgasningstest fra Eurofins foreligger.

 

MicroKill Ag Forte er godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Journalnummer: 2012-29-5409-00296

 

Desinfektionsmiddel – brugsklar blanding mod skimmelsvampe, vira og bakterier m.v.

Leveres i dunke à 10 liter. 

Minimum bestilling 2 x 10 liter.

 

 MicroKill infomappe

 Sikkerhedsdatablad DK

 Sikkerhedsdatablad NO

 Eurofins afgasningstest

 Fødevaregodkendelse

 

MicroKill

   

 

  

 
   

 

Concrobium Mold Stain Remover CMSR - Skimmel pletfjerner – Oxidationsmiddel

 

Concrobium® Mold Stain Remover er et innovativt 2-komponent oxidationsmiddel, der fjerner skimmelpletter. Systemet er udviklet til at hjælpe skadeservicefirmaer og miljøsaneringsfirmaer med at gennemføre saneringsopgaver mere effektivt og økonomisk. Den unikke, ikke-skummende væske fjerner hurtigt og nemt de mest genstridige skimmelpletter på en lang række overflader og er det ideelle valg til professionelle skimmelsaneringsfirmaer.

 

>    Enestående effektivitet – høj oxidationsevne fjerner effektivt skimmelpletter fra overflader, fornyer deres udseende. 

 

>    Nemt at anvende – kræver ingen skrubning og efterfølgende rensning; fugt bare overfladen og lad produktet tørre!

      Renser de fleste overflader efter blot én påføring.

 

>    Ingen skadelige kemikalier – indeholder ikke klor eller andre skadelige kemikalier; det aktive stof som genereres når       du blander de 2 komponenter med vand er en mild form af det ekstremt effektive oxidationsmiddel pereddikesyre. 

      Pereddikesyre anvendes ofte indenfor fødevareproduktion. Efter brug nedbrydes det aktive stof til ilt og vand. 

 

Efter afrensning/pletfjernelse med CMSR sprøjtes/fogges overfladen med Concrobium Mold Control. Concrobium Mold Control indkapsler rester af bio-materiale og efterlader en åndbar hinde som forhindrer genvækst/re-kolonisering af skimmelsvamp på udsatte overflader. 

 

CMSR1 Concrobium Mold Stain Remover 

Nettoindhold 1157 g pr. sæt. Dækkeevne ca. 28-37m2

 

CMSR2 Concrobium Mold Stain Remover 

Nettoindhold 394 g pr. sæt. Dækkeevne ca. 9-14m2

 

 

 

 

 

 

  Concrobium infomappe

 

Concrobium

 
   

 

MoldHold

 
MoldHold er en helt ny type innovativ folie, som klæber på fugtige overflader og sikrer omgående inddæmning af skimmelsvamp. Derved reduceres mængden af luftbårne skimmelsvampsporer væsentligt. Sundhedsrisikoen minimeres midlertidigt, indtil planlagt og korrekt skimmelsvampsanering kan finde sted. Renere luft her og nu, giver beboerne større tryghed.
 
Et vandrør springer ….. hvad er det første du gør? Du lukker ned for vandet!
 
Du opdager skimmelsvamp i din bolig …. hvad er det første du gør? 
Du "lukker ned" for skimmelsvampen ved at påføre en film af MoldHold over den levende skimmelsvamp. Herved forhindrer du sundhedsskadelige skimmelsporer i at sprede sig yderligere til beboede områder.
 
MoldHold er designet til hurtig indsats for at opnå en omgående beskyttelse af dit helbred og din ejendom. MoldHold rulles ud over synlig skimmelsvamp og stopper dermed spredningen af luftbårne skimmelsporer. Sporerne kan ikke frigives til luften og kan dermed ikke trænge ned i dine lunger eller forurene din ejendom.
 

 

 

Fordelene ved MoldHold:

 

• Hurtig inddæmning af skimmelsvamp.

• Du viser skadelidte, taksatorer m.v. at du handler her og nu ved      omgående at gøre noget ved problemet.

• Gør omgående området mere sikkert.

• Skadelidte indånder færre giftstoffer, specielt godt for allergikere og    andre udsatte personer.

• Genhusning kan evt. undgås.

• Hurtig og nem at anvende.

• Ingen specialuddannelse påkrævet.

• Stopper spredning og dermed yderligere skimmelvækst.

• Mindre forurening af løsøre og rum generelt.

 

 

Hvem kan bruge MoldHold:

 

• Ejendomsfirmaer

• Skadeservicefirmaer

• Boligforeninger 

• Miljøsaneringsfirmaer 

• Private

• m.v. 

 

MoldHold er udviklet til at inddæmme skimmelvækst men kan generelt anvendes til at fiksere farlige stoffer til overflader for at undgå, at disse bliver luftbårne f.eks. asbest m.v. 

  

 

   

 

 

Innovative og miljøvenlige produkter til den europæiske skadeservicebranche